ชีท/เอกสาร/หนังสือ ให้น้อง

รายชื่อด้านล่างเป็นชื่อพวกชีท ข้อสอบ เอกสาร ต่างๆที่พี่เก็บไว้บางส่วนอยากได้อะไรก็ขอพี่มาได้ผ่านช่องทางที่น้องสะดวก และสามารถติดต่อพี่ได้โดยตรง

** น้องๆจะเห็นได้ว่าส่วนมากพี่จะมีชีทพวกชีววิทยาเยอะกว่าวิชาอื่น **ในส่วนที่พี่ไม่ได้ลงไว้พี่มี textbook , ชีทสรุป มีทั้งที่พี่สรุปเองและจากแหล่งอื่น, ข้อสอบโควต้ามข, ชีทติวมาม่า ติวเปปทีน ติวแบรนด์, powerpoint ชีววิทยาทุกบท ฯลฯ

ข้อสอบ
 • Review on Gerund, Infinitive and Gerund
 • กลางภาค คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
 • กลางภาค คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5
 • กลางภาค เคมี1 ม.4 เทอม 2
 • กลางภาค ภาษาไทย ม.5
 • กลางภาค ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5
 •  รายจุด กฏเกย์ลูสแซก และ กฏอโวกาโด
 • รายจุด เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ
 • รายจุด สมบัติก๊าซและทฤษฏีจลน์
 • รายจุด สูตรแอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล
เฉลยข้อสอบ
 • ข้อสอบ+เฉลย กลางภาค คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5
 •  เฉลยข้อสอบ กลางภาค เคมีเพิ่มเติม ม.5
ชีทสรุป
 • โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
 • โครงสร้างและการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิต
 • ระบบการลำเลียงสารในร่างกายคน
 • Cell Division Cellular Respiration + Respiratory System
 • Circulatory System
 • Photosynthesis
 • Reproductive System
 • มนุษย์กับสังคม+การเมืองการปกครอง
แบบฝึกหัด
 • กรดเบส
 • กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของคนและพืชดอก
 • การเจริญเติบโตของพืชดอก
 • การแบ่งเซลล์ (Cell Diviosion)
 • การแบ่งเซลล์แบบ Mitosis
 • การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
 • เฉลยแบบฝึกหัด หนังสือฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5
 • ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
 • ปฏิกิริยาเคมี
 • มัทนะพาทา ถอดบทประพันธ์ ครุ-ลหุ
 • สมดุลเคมี 1
 • สมดุลเคมี 2
เอกสารประกอบการเรียน
 • กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของคนและพืชดอก
 • การแบ่งเซลล์
 •  การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 • การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis)
 •  การหายใจระดับเซลล์
 • คำศัพท์เศรษฐศาสตร์ที่ควรรู้
 • พลังงานในสิ่งมีชีวิต
 • เม็ดเลือด
 • ระบบการลำเลียงสารในร่างกาย
 • ระบบหมุนเวียนเลือด
 •  วงจรการไหลเวียนของเลือด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น